A Bács-Kiskun Megyei Iparszövetség Elnöksége  a 102/ 2020. IV.10. Kormányrendelet és a 1/2022.05.11. sz. elnökségi határozat szerint)

2022. május 26-án, (csütörtökön) 10:00 órai

kezdettel összehívja közgyűlését, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés helye: Bács-Kiskun Megyei Iparszövetség földszinti kisterme,  
Kecskemét, Katona J. tér 18.


Napirend:
1./ A Bács-Kiskun Megyei Iparszövetség Elnökségének beszámolója a 2021. évben végzett munkájáról (írásos tájékoztató mellékelve)
2./ A Felügyelő Bizottság jelentése (írásos anyag mellékelve)
3./ A 2021. évi gazdálkodásról szóló éves beszámoló jóváhagyása (írásos anyag mellékelve)
4./ A 2022. évi pénzügyi terv jóváhagyása (írásos anyag mellékelve)
5./ Az Elnök alkalmazásának formája és díjazása
6./ Egyebek

Amennyiben a közgyűlés a megjelentek száma miatt nem határozatképes, a Közgyűlést – ugyancsak a fenti határozat szerint – az Elnökség változatlan napirenddel, változatlan helyszínen, ugyanezen a napon, 10:30 órai kezdettel ismételten összehívja. Alapszabályunk szerint az ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Alapszabályunk V./22 pontja értelmében, kérjük, amennyiben a küldött személyében változás következett be, a mellékelt formanyomtatványon a törvényes képviselő jelölje ki azt a személyt, aki képviseli a tagszervezetet, postai úton vagy szkennelve szíveskedjenek szövetségünkhöz megküldeni!

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!