Címlap Hírek Pályázatok "Első Munkahely Garancia" Program
template ."/tools.php");?>
"Első Munkahely Garancia" Program PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Baksa Edit   
2013. május 13. hétfő, 12:20

 


A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával és a Kecskeméti Munkaügyi Kirendeltséggel történő együttműködésünk keretében felhívom a figyelmet az "Első Munkahely Garancia" 2013 programra.

A bérköltség-támogatással kapcsolatos további információk elérhetők a munkáltató székhelye/telephelye/fióktelephelye szerinti kirendeltségnél!
Tájékoztató:

Az „Első munkahely garancia” 2013 program célja

Cél a 25 év alatti pályakezdőket sújtó munkaerő-piaci feszültség kezelése, ami a fiatal munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítását, az első munkahely megszerzésének elősegítését, valamint a szükséges munkatapasztalat megszerzését biztosítja.

A program elősegíti a nyugdíjba vonulás miatt jelentkező szakember utánpótlás biztosítását is azzal, hogy a támogatás ideje alatt lehetőséget biztosít a nyugdíjba készülő munkavállalók aktív életpályája alatt megszerzett széles körű tapasztalat és szaktudás átadására is.

A pályakezdők foglalkoztatásának támogatása megalapozza a Kormány „Munkahelyvédelmi Akcióterv” 25 év alattiakat érintő programelemét is, biztosítva a foglalkoztatás munkakipróbálási szakaszát. Az egymásra épülő támogatások eredményeként a programba vont 25 év alatti pályakezdők jelentős hányadának tartós foglalkoztatása várható.

A program közvetlen célja az egymásra épülő támogatások eredményeként a bevont 25 év alatti pályakezdők legalább 30%-ának a program befejezését követő 180. napon történő foglalkoztatása.

A program célcsoportja

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §. (5) bekezdés k) pont szerinti 25 év alatti pályakezdő álláskeresők, ezen belül kiemelten

a szakképzetlenek vagy

a tartós álláskeresők,

Nem lehet bevonni a programba azon pályakezdő álláskeresőket, akik a tavalyi program keretében már támogatásban részesültek.

A fentiek szerinti 25 év alatti pályakezdő álláskereső gyakorlatilag a nyilvántartásba vételt követően azonnal elhelyezhető, tekintettel arra, hogy jogszabály nem ír elő ehhez szükséges előzetes nyilvántartásban töltött időt. Így a program keretében, figyelembe véve 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 26/B. §. (1) bekezdés a) pontban biztosított, a célcsoportba tartozókra vonatkozó, az általános szabályoktól történő eltérés lehetőségét is, számára a programelemeket képező támogatás (ok) is azonnal megállapítható(k).

A program forrása

A program forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből biztosított 5 milliárd Ft.

A program időtartama

A program – így a foglalkoztatás is – 2013. március 1-jén veszi kezdetét. A foglalkoztatás támogatására a rendelkezésre álló keret felhasználásáig, de legfeljebb 2013. december 31-ig van lehetőség. A decemberi támogatásra előleg igényelhető, csak a továbbfoglalkoztatási kötelezettség érintheti a 2014.-es évet.

A program elemei, a támogatási konstrukció

Munkaerő-piaci szolgáltatás

A program sikeres megvalósítását a munkaügyi központ/kirendeltség szolgáltatások nyújtásával segíti elő. A program célcsoportjába tartozó pályakezdők elhelyezkedését a munkaügyi központ/kirendeltség az egyéni igényeken alapuló, a szükséges mértékű munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásával segíti elő. A szolgáltatások lehetnek munkaerő-piaci, és/vagy foglalkoztatási információnyújtás és munkaerő közvetítés, amelyek nyújtása a támogatott foglalkoztatást megelőző időszakban szükségszerű.

Bérköltség-támogatás

A program keretei között bérköltség támogatás állapítható meg - a munkáltató kérelme alapján - a 25 év alatti pályakezdő álláskereső foglalkoztatását teljes, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben történő foglalkoztatását vállaló munkáltató számára.

A támogatás legfeljebb 6 hónapos időtartamra állapítható meg. Mértéke a munkaszerződés szerinti munkabér, valamint az azt terhelő és ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100%-a. Teljes munkaidős foglalkoztatás esetén a támogatás alapjául figyelembe vehető munkabér legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 150%-a (2013-ban ez 147.000 Ft/hó) lehet, részmunkaidős foglalkoztatás során ennek a részmunkaidő teljes munkaidővel arányos része alapján számított hányada vehető figyelembe.

A program keretében nyújtott támogatások további speciális feltételei

Az illetékesség kérdésében a Ket. szabályai az irányadók, a program keretében a támogatások megállapítására a munkáltató székhelye/telephelye/fióktelephelye szerinti kirendeltség jogosult.

A támogatás azon munkaadó részére nyújtható, aki az alábbi feltételekkel foglalkoztat regisztrált, 25 és alatti pályakezdő álláskeresőt teljes vagy részmunkaidőben. A foglalkoztatáshoz az alábbiak szerint állapítható meg a támogatás:

· max. 6 hónapig: a munkabér és szociális hozzájárulási adó 100 százalékos megtérítése, legfeljebb a minimálbér másfélszerese és kapcsolódó szociális hozzájárulási adó erejéig.

· max. 3 hónap: továbbfoglalkoztatási kötelezettség, ezen időszak alatt sem maradnak támogatás nélkül, hiszen érvényesíthető a Munkahelyvédelmi Akcióterv által biztosított adókedvezmény: a munkáltatói teher 28,5% helyett 14%-ra csökkent bruttó 100 ezer Forint bérig. A legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező, 25 év alatti munkavállalók esetében a részkedvezmény mértéke – 100 ezer Forint – bérig a bruttó bér 28,5 százaléka a foglalkoztatás első 2 évében.

A támogatással érintett munkavállaló felvétele a 2013. február havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám növekedését kell, hogy eredményezze.

További részletes tájékoztatás:

Filus Andor

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kecskeméti Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége

6000 Kecskemét, Klapka u. 34.

Tel: 76/486-588/102

Fax: 76/486-592

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Módosítás dátuma: 2013. május 13. hétfő, 12:26
 

Kiemelt partnereink

P.I.B.S.
A P.I.B.S. Kft által testreszabott portál segítségével a felhasználók könnyen felvihetik, módosíthatják a megjelentetni kívánt cikkeiket a megújult adminisztrációs felületen keresztül.