Címlap Hírek Pályázatok
template ."/tools.php");?>
Pályázatok
Pályázati tájékoztatás PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Baksa Edit   
2015. július 08. szerda, 01:00

 

Pályázati tájékoztatás

1. Módosult a „Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása” című (GINOP-1.3.1-15 kódszámú) felhívás.(2015.07.06-i pályázati közlemény)
Részletek itt:
http://palyazat.gov.hu/modosult_a_mikro_kis_es_kozepvallalkozasok_piaci_megjeleneset_tamogato_felhivas

2. A Piac & Profit uniós pályázatokkal kapcsolatos konferenciájának összefoglalóját megküldte a Magyar Iparszövetség melyet tájékoztatásul közzé teszünk:
A GINOP programon belül 2015-ben közel 70 pályázati kiírás jelenik meg,  több mint 800 milliárd forint értékben. A kiírások többsége a vállalkozásoknak szól majd, induló vállalkozások számára is lesznek lehetőségek. Nagyon fontos a területi lehatárolás, vagyis hogy hol valósul meg a beruházás – a Közép-magyarországi régióban (Budapest és Pest megye) a GINOP egyáltalán nem nyújt támogatást!
Kiemelt támogatás kapnak ugyanakkor a szabad vállalkozási zónákban (szvz) megvalósuló fejlesztések. Itt nem csak feldolgozóipari tevékenység támogatható, de sok más kedvezmény is van – pl. nem szükséges az egy lezárt üzleti év, ami a legtöbb pályázat esetében elvárás. Ezért ha esetleg telephely-vásárláson vagy költözésen gondolkozik egy cég, mindenképp érdemes átnézni az szvz települések listáját. Sok helyen akár elhagyott ipari területek is vannak, amelyek a pályázat keretében fejleszthetőek lennének. Akkor is van lehetőség pályázni, ha a cég székhelye nem szvz településen van, de a telephely igen, abban az esetben, ha maga a beruházás az adott telephelyen, szvz területen valósul meg.
Az első pályázatra június 22-től már beadhatóak a támogatási igények, és július 9.-én elindul további két, már kiiírt pályázat beadása is, bár ezek a felhívások a tervek szerint évekig rendelkezésre állnak, korábban gyakori volt, hogy egy pályázat benyújtásának első lehetséges napja az utolsó is volt. Várhatóan most is nagyon nagy lesz a jelentkezés, sok esetben lehetséges, hogy a több évre szánt keretet is az első napon, vagy nagyon rövid idő alatt kihasználják a pályázók. Persze bízhatunk keretbővítésben, de aki biztosra akar menni, az első nap vagy az első napokon készüljön a pályázat beadására.
A szakemberek a már megjelent három pályázattal kapcsolatban osztottak meg fontos részleteket és hívták fel a figyelmet az esetleges buktatókra.

Kkv-k termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-2015-1.2.1.)
A felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során korszerű termék- vagy szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének céljából, lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.
•    Nem véletlenül szerepel a címben a termelés, csak ehhez kapcsolódó fejlesztések valósíthatóak meg. A projektek keretében kizárólag a pályázati felhívás 1. sz. mellékletében foglalt, TEÁOR besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek.
•    Terv, hogy két évig rendelkezésre álljon, hogy megfelelően átgondolt projektekkel lehessen pályázni.
•    65 milliárd a keretösszeg, 50–500 milliós összegre lehet pályázni
•    Kell legalább 1 éves működés és hogy a cégnek legalább 1 bejelentett alkalmazottja legyen. Sok kapcsolódó terület támogatására van lehetőség a pályázaton belül, de fontos figyelni, hogy mi milyen arányban támogatható.
•    A támogatási kérelem beadásakor a megvalósítás helyszínének már be kell lennie jegyezve!
•    Fontos, hogy az esetleges infrastrukturális támogatáshoz szükség van jogerős építési engedélyre a pályázat benyújtásakor! (Nem hiánypótláshoz vagy szerződéskötéshez).
•    Új feltétel: a pályázati anyagban meg kell határozni un. mérföldköveket és a megvalósítást ezek teljesítéséhez igazítani kell. Vagyis a megvalósítás ütemezése is fontos, hogy átgondolt projektek valósuljanak meg.
•    Új feltétel: kötelező vállalások (erről részletesebben Glattfelder Béla, az NGM államtitkára beszélt) – létszám fenntartása, árbevétel növekedés, személyi jellegű ráfordítások lehetnek.
•    Egy teherrel kevesebb
2015. január elsejétől biztosíték nyújtása nélkül juthat uniós támogatáshoz az a kedvezményezett, aki rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, és nincs köztartozása. Korábban sok projekt bukhatott ezen, fontos tehát a változás.
Biztosításadási kötelezettség elvileg van, de a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szerepléssel ez alól lehetőség van mentesülni.
•    A kiválasztás rendje sztenderd és szakaszos – a megadott határnapokig (első határnap: 2015. 08. 15.) beérkezett pályázatokat az adott időszakig beérkező pályázatokat egyben bírálják el. Minden hónap 15-e lesz az értékelési határnap.
Kkv-k kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-2015.1.2.2)
A felhívás célja a kkv-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.
•    Szabad vállalkozói zónának (szvz) minősülő településen a projektek keretében kizárólag a felhívás 3. sz. mellékletében foglalt, VTSZ (vámtarifa szám)  lista szerinti eszközök beszerzése támogatható.
•    Vissza nem térítendő, maximum 50%-os támogatás (területenként eltérő). Szabad vállalkozási zónákban (szvz) akár 70% is lehet a támogatási intenzitás.
•    Feldolgozóipari tevékenység fejlesztésére irányul, 5-55 millió forintra lehet pályázni.
•    Fő fókusz a mikro és kkv-k. Pályázhatnak újonnan alakuló, egy évnél rövidebb működéssel rendelkező cégek is – utóbbiak viszont csak szvz területen.
•    A támogatási kérelem beadásakor a megvalósítás helyszínének már be kell lennie jegyezve!
•    A cél a piacra jutás is, emellett a versenyképesség növelése. Így kapcsolódó tevékenységként az online megjelenés támogatása is elképzelhető. Emellett alapvetően új eszköz fejlesztése támogatható, kapcsolódó elemként infrastruktúrafejlesztés, ingatlan beruházás, licensz vásárlás stb.
•    Elbírálás: folyamatos a berkezett pályázatok elbírálása. A döntés kiválasztási szempontrendszer alapján történik – itt is el kell érni minimális pontszámot, egyéb esetben a fentiekhez hasonló kötelező vállalásokra van szükség. Hogy miért mennyi pont jár az előzetesen elérhető, így előzetesen a vállalkozás maga ellenőrizheti, hogy érdemes-e beadnia az adott pályázatot.
•    Hogy kik tartoznak a feldolgozóiparba, azt egy kapcsolódó TEÁOR lista foglalja össze. Ez minden pályázat esetében más, le kell ellenőrizni! Az egyes pályázatok esetében kell mérlegelni a cég tevékenységét is. Nem a főtevékenység a kérdés, hanem az, hogy az adott fejlesztés milyen területhez kapcsolódik! Tehát egy alapvetően kereskedelemmel foglalkozó cég, ha üzletágként például foglalkozik gyártással is, akkor ennek fejlesztésére pályázhat.
•    Eszközbeszerzés: VTSZ listán szereplő tételek támogathatóak kizárólag. Új eszköz beszerzésére kell fordítani a támogatás legalább 50%-át – termeléshez kapcsolódó gépekre.  Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek támogatása maximum 25% lehet – a raktározás ezen belül maximum 10%.
•    Kapcsolódó költségként az esetleges szükséges épület átalakítások maximum 25%-ig támogathatóak. Ebből új építés nem nagyon elképzelhető praktikusan, pláne, hogy az engedély megszerzéséhez már szinte késő van – legalábbis az első induláshoz. De fejlesztés, bővítés elképzelhető- mondja a pályázati tanácsadó.

Teljesen elektronizált a pályázati rendszer, mind a beadás, mind a kapcsolattartás. Ha pályázna valaki és nincs elektronikus aláírás, akkor ki kell nyomtatni egy nyilatkozatot, cégszerűen aláírni és a pályázat beadását követő 3 napon belül postán fel kell adni. Ez hitelesít, ha ezeket nem csatolják a pályázók, akkor az anyag nem kerül feldolgozásra!
Pályázáshoz előzetes regisztráció szükséges (gyakran használt e-mail címmel érdemes regisztrálni)
Minden pályázat esetében 3 független árajánlatot kell bekérni az egyes projektelemek alátámasztására!
Fontos figyelni az egyes költségek pontos besorolására – a tapasztalatok alapján itt sok a hiba.
Gyakori hiba: olyan tevékenységet szeretne fejleszteni a pályázó, amire az adott pályázatban nincs lehetőségKkv-k piaci megjelenésének támogatása (GINOP-2015-1.3.1.)
A felhívás célja a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által.
A kiírás célcsoportját azok a vállalkozások képezik, amelyek magasan feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékekkel kívánnak megjelenni a külpiacokon és fejlesztésük az „Ágazati fókusz” mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik.
•    Versenyképesség növelés a fő fókusz. Alapvetően itt is a feldolgozóipari cégek megjelenését támogatják.
•    Maga a támogatási lehetőség június 22-től él, két évig pályázható, tehát van idő felkészülni. A pályázati tanácsadó friss ismeretei szerint néhány tíz pályázat érkezett be a nyitó nap utáni reggelig, tehát talán itt valóban lesz még forrás egy darabig.
•    Bármilyen mértékű export árbevétellel rendelkező cég indulhat, de ha ez 25%-nál nagyobb, az plusz pontot ér.
•    A pályázati tanácsadó azt javasolja, hogy a kiállítás mellett a külföldi árubemutató szervezését egyidejűleg érdemes megvalósítani (mindkettő támogatható). A kiutazás, szervezés költségei így csökkenthetők.
•    Lehetőség van tanácsadói szolgáltatatás igénybevételének támogatására – meghatározott feltételek mellett, és ez esetben is szükség van a 3 árajánlat csatolására.
•    Speciális fenntartási kötelezettség: 1 fő külkereskedelemért felelős munkatárs státuszának 3 évig való fenntartása feltétel. Fontos, hogy a konvergencia régióban működő telephelyen kell dolgoznia, amit a munkaszerződésében is rögzíteni kell.
•    Elvárás a piackutatás elkészítése, az idegen nyelvű honlap létrehozása a többi, általános feltétel mellett.
Glattfelder Béla, az NGM államtitkára:
Valószínűleg ez lesz az utolsó időszak, amikor még vissza nem térítendő támogatást lehet kapni. Minden egyes forinttal úgy kell bánnunk, mintha az utolsó lenne, a lehető legnagyobb hatékonysággal kell felhasználni – mondta Glattfelder Béla gazdaságszabályozásért felelős államtitkár a Piac&Profit konferenciáján. Hozzátette, logikus is, hogy a támogatásnak előbb-utóbb vége, hiszen ha jól használják fel, előbb-utóbb nincs rá szükség.
Az államtitkár hangsúlyozta, a kormányzat törekvése, hogy a pályázati pénzek 60 százaléka közvetlen gazdaságfejlesztési haszonnal járjon. Ezt a gazdasági hasznot kell majd bemutatni a pályázatokban is. Ez lehet önkormányzati fejlesztés is, de annak is áttételesen kell, hogy legyen gazdasági haszna – egy bölcsőde megépítése nem csak az építőiparra hat, hanem hosszabb távon például a helyi munkaerőpiacra is.

Direkt van magasan a léc
Nem könnyű a minimum feltételek sem teljesíteni a GINOP-ban olyan cégeknek, amelyek nem „hasítanak” éppen nagyon, csak éppen „megyegetnek” – mondta Glattfelder. Ez nem véletlen, hiszen az a cél, hogy amelyik vállalkozás nyerni akar, vállaljon valami pluszt. Aki pillanatnyi teljesítménye alapján nem éri el a minimálisan szükséges 50 pontos határt, plusz vállalásokat tehet. Vagy munkahelyteremtést kell vállalnia, vagy szabad vállalkozási zónába (szvz) kell költöznie, vagy barna mezős területen kell megvalósítania a beruházást (zöldmezős beruházás nem kap pontot az adott soron) – ahhoz, hogy a minimum feltételek teljesítse.
Egyébként is nagy hangsúly lesz a pályázatok területi kiegyenlítettségén. Minden esetben előny fognak élvezni az elmaradottabb területeken létrejövő beruházások, különös tekintettel a szabad vállalkozási zónákra.
Az államtitkár hangsúlyozta, nem pénzosztás lesz a következő időszakban. “Egy jó ötlethez, egy jó gazdaságfejlesztési elképzelésekhez adunk támogatást. Nem pénzt osztunk, fejlesztéseket támogatunk. Nem az a kérdés, hogy mire lehetne pénzt kapni, hanem ha van egy jó ötlet, ahhoz kell támogatást keresni. Ebből az következik, hogy nem fog mindenki pénzt kapni, nem fog mindenki nyerni, nem lesz minden projekthez támogatás. Ahhoz, hogy tényleg a gazdaságpolitika által meghatározott területek fejlődjenek, oda kell fókuszálni a pénzeket, hogy arra ösztönözzük a gazdasági szereplőket, hogy azon a területen hajtsanak végre fejlesztéseket. Véleményünk szerint ez nagyobb gazdasági hasznot hoz, mintha csak szétosztanánk a pénzt.”
Bele is kell tenni
Ebben a ciklusban vállalkozások számára már kevés a vissza nem térítendő támogatás. A többség kombinált formában, vagy visszatérítendő támogatásként lesz elérhető – hangsúlyozta az államtitkár. A Bizottság eredeti álláspontja szerint a GINOP vállalkozásfejlesztési részében egyáltalán nem lett volna visszatérítendő támogatásra lehetőség. Végül valamennyi van, de nagyon pontos fókuszt kellett kialakítani, ahol adható – ez a feldolgozóipar lett Magyarországon. Ez az a szektor, amely előnyt fog élvezni a pályázatok során. Ennek sok oka van – ezt nem fejtette ki az államtitkár, de a döntés, hogy növelni kell a feldolgozóipari aktivitást 23-ról 30%-ra kívánják növelni 2020-ra a szektor GDP arányos részesedését ezért a pályázatokban ez a szektor előnyt élvez, sőt, van ahol csak ez lesz támogatott. Kivételt a szabad vállalkozási zónák jelentenek, ahol nagyon szűk körben és szigorú feltételek mellett, de lehet nem feldolgozóipari területen is támogatást szerezni. De például szálláshelyfejlesztésre és fürdő fejlesztésre egyáltalán nem lehet majd támogatást kapni.
85 milliárd a tét: mikortól mire pályázhatunk?
Hosszú várakozás után megindultak végre az új uniós pályázati ciklus nagyobb volumenű kiírásai. Igazi pályázati dömping kezdődik a nyáron.
A források többsége kizárólag kkv-k számára lesz elérhető – ez az Uniós rendeletből következik, nem a kormány döntése. A nagyvállalatok infokommunikációs és K+F fejlesztés területén juthatnak kizárólag pályázati forráshoz. Következhet még egy beszállítói fejlesztést segítő pályázat, ahol a nagyvállalatok is érintettek lehetnek, de inkább tanácsadás stb. révén, hiszen a pályázat fókusza abban az esetben is a kkv-k lesznek.
A zöld szempont
A pályázatokban erősen meg fog jelenni a fenntarthatósági kritérium – mondta el az államtitkár. Ha egy feldolgozóipari vállalkozás kapacitást bővít és ennek keretében új épületet is épít, akkor ennek fenntarthatósági kritériumoknak is meg kell felelnie. Például olyan tetőt kell kialakítani, ami alkalmas legalább 30%-ban napkollektorok elhelyezésére. Nem kell azonnal elhelyezni ezeket, de a tervezés során tájolással, tető dőlésszögével alkalmassá kell tenni.
A fűtés és technológiai hő fejlesztés esetén is fontos a megújuló energiák használata, a GINOP semmilyen fosszilis energia felhasználásra nem ad majd támogatást. Akár műemléki felújítás esetén is elvárás a teljesen megújuló energiára épülő rendszer kiépítése.
Nem lesz támogatható például PET palack gyártás sem a feldolgozóiparon belül, mivel az eredmény környezetszennyező anyag – ásványvíz egyébként sem támogatható, hiszen Magyarországon iható a csapvíz.
Anyag- és energiahatékony fejlesztéseket támogatnak majd, ezt kell bizonyítani a pályázatokban. A CO2 megtakarítás vagy energiamegtakarítás lesz elvárás – korábban sokszor csak a bizonyított CO2 kibocsátás csökkentés volt támogatható. Így támogathatóvá válhatóak például olyan fejlesztések, ahol már biomasszával fűtenek és a támogatást hatékonyság növelésre – például szigetelésre fordítanák.

Kecskemét, 2015. július 6.   

Módosítás dátuma: 2015. július 08. szerda, 07:08
 
PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Baksa Edit   
2015. július 08. szerda, 01:00

2015/06/26
Bács-Kiskun Megyei Iparszövetség
SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Bács-Kiskun Megyei Iparszövetség TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0004 számú projektje a társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c.  pályázati felhívás alapján 35 millió Ft Európai Uniós támogatásban részesült, amelyből eszközbeszerzéseket, képzéseket, rendezvényeket valósított meg.
A projekt keretein belül 74 munkavállaló, illetve tisztségviselő kapott arra lehetőséget, hogy részt vegyen a munkajoggal, német és angol nyelvvel, valamint együttműködési kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos képzéseken. A rendezvények egy részének célja, az együttműködés, a hálózatosodás kialakítása, fejlesztése volt más szervezetekkel, melynek eredményeképpen a Bács-Kiskun Megyei Iparszövetség együttműködési megállapodást kötött a Csongrád Megyei Iparszövetséggel, feladataik minél hatékonyabb ellátása érdekében.
A csoportos munkahelyi tájékoztatók, konferenciák, és egyéb információs rendezvényekből tagszervezeteik profitáltak, valamint 6 új tag lépett be a projekt időszak alatt a szövetségbe.

A Bács-Kiskun Megyei Iparszövetség vállalkozások érdekeinek védelmét és képviseletét ellátó önálló jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, amely tagjai számára széleskörű szolgáltatásokat nyújt.

A tanfolyamokat 2014 augusztus és 2015 február között, a rendezvényeket pedig 2014 június és 2015 május között részben Kecskeméten, részben tagjaiknál, valamint Szegeden tartották. A fejlesztéseknek köszönhetően a munkavállalók és munkáltatók számára egyaránt elősegítették a hatékonyabb munkavégzést, valamint olyan hasznos tudásra tettek szert, amely segíti mindennapi munkájukat.

További információ kérhető:

Bács-Kiskun Megyei Iparszövetség
6000 Kecskemét, Katona J. tér 18.
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Módosítás dátuma: 2015. július 08. szerda, 07:11
 
Telephelyfejlesztési pályázat PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Baksa Edit   
2013. október 15. kedd, 14:14


Felhívjuk a figyelmet arra, hogy régiónkban a DAOP-1.1.1/E és D-13 kódszámú  “Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért” című, pályázati felhívás beadási határidejét 2014. január 6-ig meghosszabbították.


Részletek az alábbi linken.
Módosítás dátuma: 2014. április 10. csütörtök, 09:34
Bővebben...
 
"Első Munkahely Garancia" Program PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Baksa Edit   
2013. május 13. hétfő, 12:20

 


A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával és a Kecskeméti Munkaügyi Kirendeltséggel történő együttműködésünk keretében felhívom a figyelmet az "Első Munkahely Garancia" 2013 programra.

A bérköltség-támogatással kapcsolatos további információk elérhetők a munkáltató székhelye/telephelye/fióktelephelye szerinti kirendeltségnél!
Tájékoztató:
Módosítás dátuma: 2013. május 13. hétfő, 12:26
Bővebben...
 


Kiemelt partnereink

P.I.B.S.
A P.I.B.S. Kft által testreszabott portál segítségével a felhasználók könnyen felvihetik, módosíthatják a megjelentetni kívánt cikkeiket a megújult adminisztrációs felületen keresztül.