A Bács-Kiskun Megyei Iparszövetség Elnöksége (1/2018.05.10.sz. elnökségi határozat szerint) 2019. május 23-én (csütörtökön) 9.30 órai kezdettel összehívja közgyűlését, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés helye: Bács-Kiskun Megyei Iparszövetség III. emeleti nagyterme,
Kecskemét, Katona J. tér 18.

Napirend:
1./ Az Elnökség beszámolója /írásos tájékoztató mellékelve/
2./ A Felügyelő Bizottság jelentése
3./ A 2018. évi egyszerűsített éves beszámoló és a 2019. évi terv megtárgyalása (írásos tájékoztató, 1-es, 2-es számú táblázat mellékelve)


Amennyiben a közgyűlés a megjelentek száma miatt nem határozatképes, a Közgyűlést – ugyancsak a fenti határozat szerint – az Elnökség változatlan napirenddel, változatlan helyszínen, ugyanezen a napon, 10:00 órai kezdettel ismételten összehívja. Alapszabályunk szerint az ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Alapszabályunk V./22 pontja értelmében, kérjük, amennyiben a küldött személyében változás következett be, a mellékelt formanyomtatványon a törvényes képviselő jelölje ki azt a személyt, aki képviseli a tagszervezetet, postai úton vagy szkennelve szíveskedjenek szövetségünkhöz megküldeni!

Megjelenésére feltétlenül számítok!Kecskemét, 2019. május 8.

Üdvözlettel: Pintye László

elnök