Magunkról

A Bács-Kiskun Megyei Iparszövetség vállalkozói, munkaadói érdekképviselet, így számára különösen fontos a vállalkozásokkal, mint tagjaival, tagjai alkalmazottaival és a Magyar Iparszövetséggel és a megyei szövetségekkel – ezen belül elsősorban a Csongrád Megyei Iparszövetséggel - történő gazdasági és társadalmi együttműködés.
A Magyar Iparszövetséget 22 megyei ill. szakmai önálló jogi személyiséggel rendelkező tagszövetség és 2 társult szakmai érdekképviselet alkotja a szövetségek szövetsége rendszerében.
Ebben a rendszerben a hozzánk belépő vállalkozás egyben a Magyar Iparszövetség tagjává is válik, használhatja országos szövetségünk infrastruktúráját, szolgáltatásait is.
A Magyar Iparszövetséghez tartozó gazdasági szervezetek a nemzetgazdaság fontos szereplői, elsősorban a kis- és középvállalkozások kategóriában, de megtalálhatók sorainkban a mikro vállalkozások és a nemzetközi piacon is jól szereplő nagyobb vállalkozások.Céljaink és az elérésüket szolgáló eszközrendszer


Megyei Szövetségünk és országos szövetségünk célja, hogy Magyarország jelenlegi és jövőbeni gazdasági és társadalmi életében fontos szerepet vállaló, tekintélyes, európai színvonalú, hagyományaiban és értékeiben gazdag, pártoktól független kis- és középvállalkozói érdekképviseleti szervezete legyen.

Céljaink megvalósítására olyan eszközrendszert működtetünk amely:
• él az érdekérvényesítés teljes eszköztárával (véleményezés, személyes képviselet, tiltakozás, javaslat, közreműködés, fellebbezés stb.) a munkaadói, vállalkozói, szakmai érdekek, a bürokrácia csökkentése érdekében.
• szakmaiságra alapoz, erejét a gazdasági érvek felsorakoztatására adja
• megcélozza a társadalom, a közvélemény, rokonszenvét, szimpátiáját
• támogatja a kormányzat azon törekvéseit, elképzeléseit amelyek a gazdaság a vállalkozások stabilitását , fejlődését segítik, anélkül, hogy ezzel, mint érdekképviselet bármilyen politikai elkötelezettséget felvállalna
• releváns, információkat, tájékoztatást, széleskörű szolgáltatásokat nyújt


Mit biztosítunk tagszervezeteinknek?


Mindenekelőtt és mindenekfelett tényeken, reális helyzetelemzésen alapuló, markáns érdekvédelmet és érdekképviseletet az érdekegyeztetés valamennyi országos ágazati és területi fórumán.
A vállalkozások – közvetlen gazdasági céljainak megvalósításához – megyei és országos szövetségünk számos szolgáltatást nyújt.

Ilyen többek között:
• főkönyvelői, vezetői értekezletek (adózási, számviteli, pályázati témákban)
• figyelemfelhívó körlevelek (pályázatokról, jogszabály változásokról)
• külkereskedelmi, külkereskedelem-technikai kérdésekben,
• a vállalkozások műszaki fejlesztését, beruházását, exportját elősegítő pályázati rendszerekről, támogatásokról, forrásokról történő tájékoztatás, segítségnyújtás a pályázatok elkészítéséhez,
• tanácsadás, iparjogvédelmi ügyekben (találmány, védjegy, ipari minta know-how stb.), segítségnyújtás minőségvédelmi, szavatossági és termékfelelősségi kérdések megoldásához,
• kül- és belföldi üzleti partnerkeresés, tőkebefektetési, export-import kooperáció, bérmunka-lehetőségek felkutatása és közvetítése,
• üzleti találkozók, vásári, kiállítási megjelenések, szakmai fórumok, börzék szervezése,
• szakképzés, gyakorlati képzés propagálása, segítése
• szövetségeink támogatják a kollektív szerződések megkötését is
• Alapítványi formában részt vállalunk a Magyar Iparszövetség nagy múltra visszatekintő, üdülést, kultúrát és sportolást segítő intézményeinek fenntartásában.
• A Magyar Iparszövetség felnőttképzési engedéllyel rendelkezik az új szabályozás szerint 16 felnőttképzési programot engedélyeztetett.
• Az aktív foglalkoztatáspolitika eszköztárában fellehető pályázati lehetőségek ismertetésével, összeállításához szükséges tanácsadással segítjük tagszervezeteinket ez irányú gondjaik enyhítésében.
• A Magyar Iparszövetség Inkubátorháza elsősorban induló, maximum 3 éves működési múlttal rendelkező vállalkozásokat segíti. Az Inkubátorház a vállalkozók házává vált. Képzések, szakmai nyílt napok, konferenciák helyszíne, terembérletet, „open office” szolgáltatást és egyéb irodatechnikai szolgáltatásokat is nyújt a széleskörű tanácsadás mellett.
• Szövetségünk tagjai is részt vehetnek az ingyenes vállalkozói fórumokon, budapesti tárgyalásaikat, előre jelezve tárgyalót is biztosítunk számukra.
• Új együttműködést segítő rendezvény indul útjára ősszel, a Magyar Iparszövetséggel, a Csongrád Megyei és Békés Megyei Iparszövetséggel együtt, regionális vállalkozói fórumokat tartunk, aktuális témakörökben


Elérhetőségünk:
Bács-Kiskun Megyei Iparszövetség
6000 Kecskemét, Katona J. tér 18.
Telefon: +36 70 776 4010