Az új szerkezettel egybefoglalt (2013.évi V. tv) Alapszabály (írásos anyag mellékelve - egységes szerkezetbe foglalt)